06-39 61 48 48 info@perspeqt.nl

De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket. Houdt u echter wel rekening met het eigen risico dat voor alle verzekerden geldt en voor 2016  minimaal € 385,- bedraagt (afhankelijk van uw polis kan dit bedrag dus ook hoger zijn).

Bent u verzekerd bij

  • Achmea (o.a. Zilveren Kruis, Pro Life, OZF Achmea, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Nedasco/Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co)
  • VGZ (o.a.Univé, IZZ,IZA)
  • Menzis (o.a.Menzis, Anderzorg, Azivo)
  • Multizorg VRZ (o.a.ONVZ, ASR, Eno, OWM Zorg en Zekerheid)
  • DSW (o.a.DSW, InTwente, Stad Holland, ANNO12)
  • De Friesland

dan declareer ik direct bij uw zorgverzekeraar en hoeft u geen nota’s voor te schieten.

Staat uw verzekeraar er niet bij, dan geldt het volgende:

– bij een zgn. restitutiepolis wordt de behandeling volledig vergoed. U krijgt aan het eind van de behandeling een factuur die u betaalt en declareert bij uw zorgverzekeraar.

– bij een polis in natura wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed. Bij het eerste gesprek zal worden beproken of en zo ja, hoeveel u zelf zult moeten betalen aan de behandeling.

(NB: als u een zgn. budget of selectief polis hebt, ongeacht van welke verzekeraar, zult u hoogstwaarschijnlijk een groot deel van de behandeling zelf moeten betalen).

Ik ben verplicht aan uw zorgverzekeraar bij de declaratie een diagnosecategorie te vermelden en de tijd die aan uw behandeling is besteed. Hieronder valt niet alleen directe gesprekstijd (zowel op de praktijk, per mail of telefonisch), maar ook tijd voor administratie (verslaglegging aan de huisarts, overleg met andere specialisten etc).

Als u de behandeling zelf wilt betalen, zijn de kosten € 130,- per uur. U betaalt per maand. Uiteraard gaat er dan geen enkele informatie naar uw zorgverzekeraar.

NB: indien u een afspraak niet kunt nakomen, kunt u deze tot 24 uur vantevoren telefonisch of via de mail afzeggen. Bij afzegging op de dag zelf of het zonder mededeling niet op de afspraak verschijnen, kan een zgn. no show tarief van  € 50,- in rekening worden gebracht. U dient deze factuur te betalen alvorens u een nieuwe afspraak kunt maken. Het no show tarief wordt niet door uw verzekeraar vergoed.