Uw huisarts schrijft een verwijsbrief en geeft deze aan u mee of mailt deze aan mij door.

U meldt u via het contactformulier op deze site aan. Vervolgens vindt er een telefoongesprek van maximaal een kwartier plaats, waarin een eerste inventarisatie van uw klachten plaatsvindt. Dit gesprek is bedoeld om een eerste inschatting te maken of u bij de praktijk aan het juiste adres bent.
Vervolgens wordt een intake gepland. In een of twee gesprekken van ongeveer een uur wordt dieper ingegaan op uw klachten en worden er vragen gesteld over uw lichamelijke gezondheid en levensgeschiedenis.
Aan het eind van de intake wordt een behandelvoorstel besproken en beslist u of u verder wilt gaan met de behandeling.

Uw huisarts krijgt, als u daarmee instemt, een schriftelijk verslag van de intake. Ook aan het eind van de behandeling en minimaal jaarlijks als de behandeling langer duurt, ontvangt de huisarts een brief. Zonder uw toestemming wordt geen informatie aan derden doorgegeven (m.u.v. enkele gegevens aan de zorgverzekeraar, zie elders op deze site).

Ook informatie aan anderen dan uw huisarts, wordt alleen gegeven met uw toestemming.