De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket. Wel betaalt u altijd per jaar een eigen risico (wettelijk vastgesteld voor 2024 op minimaal 385,-)

Als u verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee ik een contract afgesloten heb, declareer ik de kosten van de behandeling automatisch bij uw verzekeraar en wordt uw behandeling volledig vergoed. Er wordt ongeveer een keer per maand gedeclareerd.

Ik heb een contract afgesloten met

 • Zilveren Kruis (o.a. Zilveren Kruis, Pro Life, OZF Achmea, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Nedasco/Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co, De Friesland)
 • VGZ (o.a. VGZ, Univé, IZZ,IZA)
 • Menzis (o.a.Menzis, Anderzorg, Azivo)
 • Multizorg VRZ (o.a.ONVZ, ASR, Eno, OWM Zorg en Zekerheid)
 • DSW (o.a.DSW, InTwente, Stad Holland, ANNO12)
 • Caresq (o.a. Caresco, Caresq, IptiQ Life S.A.)

Als uw verzekeraar niet in bovenstaande lijst voorkomt (dit geldt o.a. voor CZ, Delta Loyd en Ohra) is er geen contract en krijgt u na een of meerdere consulten een rekening van mij die u zelf betaalt en daarna kunt declareren bij uw verzekeraar.

De hoogte van de rekening die naar u of naar uw zorgverzekeraar wordt verstuurd, wordt bepaald door het aantal consulten dat geleverd is, en de aard en duur van deze consulten (het zgn Zorgprestatiemodel). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft o.a. de volgende maximumtarieven vastgesteld voor 2024 (kijkt u voor de gehele lijst op de website van de NZA):

 • Diagnostiek consult 45 min: € 261,75
 • Diagnostiek consult 60 min: € 301,42
 • Behandelconsult 15 min: € 94,07
 • Behandelconsult 30 min: € 157,76
 • Behandelconsult 45 min: € 223,18
 • Behandelconsult 60 min: € 265,70
 • Overige prestaties: intercollegiaal overleg kort: € 25,05  – lang:€ 76,35

Deze tarieven betreffen alle gemaakte kosten, dus o.a. ook administratieve en logistieke kosten.

 

Als ik een contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar, kunnen de tarieven overigens anders zijn dan bovenstaande NZA tarieven.

Zie voor meer informatie over de tarieven of het zorgprestatiemodel:

Patiëntenfolder ZPM (door LVVP)

www.zorgprestatiemodel.nza.nl

 

 

 

Ik ben verplicht aan uw zorgverzekeraar bij de declaratie een diagnosecategorie te vermelden. Als u dit niet wilt, geeft u dit dan vantevoren aan. Er kan dan een bezwaarformulier worden ingevuld.

 

NB: aan bovenstaand overzicht kunt u geen rechten ontlenen. Als u twijfelt of behandeling bij mij vergoed wordt, overleg dan met uw zorgverzekeraar.