De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket. Wel betaalt u altijd per jaar een eigen risico (wettelijk vastgesteld op minimaal 385,-)

Als u verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee ik een contract afgesloten heb, declareer ik de kosten van de behandeling automatisch bij uw verzekeraar en wordt uw behandeling volledig vergoed.

Ik heb een contract afgesloten met 

  • Zilveren Kruis (o.a. Zilveren Kruis, Pro Life, OZF Achmea, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Nedasco/Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co, De Friesland)
  • VGZ (o.a. VGZ, Univé, IZZ,IZA)
  • Menzis (o.a.Menzis, Anderzorg, Azivo)
  • Multizorg VRZ (o.a.ONVZ, ASR, Eno, OWM Zorg en Zekerheid)
  • DSW (o.a.DSW, InTwente, Stad Holland, ANNO12)
  • Caresq (o.a. Caresco, Caresq, IptiQ Life S.A.)

Als uw verzekeraar niet in bovenstaande lijst voorkomt (dit geldt o.a. voor CZ, Delta Loyd en Ohra) is er geen contract en krijgt u na afloop van de behandeling of na een jaar als de behandeling langer duurt, een rekening van mij die u zelf betaalt en daarna kunt declareren bij uw verzekeraar. Er zijn dan twee mogelijkheden:

– u heeft een zgn. restitutiepolis. Dan krijgt u het hele bedrag vergoed.

– u heeft een zgn. naturapolis. U krijgt maar een deel vergoed van uw verzekeraar, de rest moet u zelf betalen. Dit kan een fors bedrag zijn. Afhankelijk van de intensiteit van de behandeling moet u rekenen op enkele honderden tot duizend euro. Bij een behandeling die langer dan een jaar duurt, geldt opnieuw de bijbetaling

Als u twijfelt of uw behandeling vergoed zal worden, overlegt u dan eerst met uw zorgverzekeraar.

Ik ben verplicht aan uw zorgverzekeraar bij de declaratie een diagnosecategorie te vermelden en de tijd die aan uw behandeling is besteed. Hieronder valt niet alleen directe gesprekstijd (zowel op de praktijk, per mail of telefonisch), maar ook tijd voor administratie (verslaglegging aan de huisarts, overleg met andere specialisten etc).

Als u de behandeling zelf wilt betalen, zijn de kosten € 130,- per uur.