Privacy

Er wordt gebruikt gemaakt van een elektronisch dossier, de gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden op een beveiligde server opgeslagen.

Zonder uw toestemming worden geen gegevens uit het dossier aan derden verstrekt. Papieren documenten (zoals de verwijsbrief) worden ingescand en vervolgens vernietigd.

Bij de declaratie aan uw zorgverzekeraar is het verplicht een diagnosecode te vermelden. Als u hier bezwaar tegen heeft. kunt u dit melden. U dient dan een zogenaamde privacyverklaring te ondertekenen die, samen met de declaratie zonder diagnosecode, naar uw zorgverzekeraar wordt gestuurd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de zorgverlening, bespreekt u dit dan zo snel mogelijk met mij zodat we een oplossing kunnen zoeken. Als dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u uw klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen (of digitaal via www. klachtenportaalzorg.nl). U kunt dan kiezen voor bemiddeling van uw klacht of een voordracht aan de klachtencommissie.

Beleid medische verklaringen

Volgens de richtlijn van beroepsorganisatie KNMG mag een behandelend arts geen medische verklaring afgeven over zaken zoals arbeidsongeschiktheid, een beroep op een annuleringsverzekering, schoolverzuim, woningurgentie, rijgeschiktheid etc. Wel mag een arts een verklaring geven over feiten, zoals het feit dat u in behandeling bent en vanaf wanneer of de medicijnen die u gebruikt. Wel kan medische informatie worden gegeven aan een andere arts (bijvoorbeeld een keuringsarts UWV, een bedrijfsarts of een andere medisch specialist). De arts moet bij de aanvraag dan een schriftelijke toestemmingsverklaring overleggen. Helaas komt het nog al eens voor dat instellingen (bijvoorbeeld de gemeente) eisen dat u een verklaring van een behandelend arts overlegt. Dit is echter niet toegestaan. Voor meer informatie, zie http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/71228/Richtlijnen-inzake-het-omgaan-met-medische-gegevens-2010.htm

 

Nuttige links