U kunt uw patiënt van 18-70 jaar verwijzen voor diagnostiek en behandeling van met name

  • SGGZ: stemmings- en angstklachten
  • consultatie en advies: maximaal een of twee gesprekken.

De praktijk is niet geschikt voor crisisgevoelige patiënten en patiënten met verslavings- of agressieregulatieproblematiek. Patiënten met primaire persoonlijkheidsproblematiek hebben vaak een intensievere behandeling nodig dan ik kan bieden.

Uw verwijsbrief dient minimaal het volgende te bevatten: dat het gaat om een verwijzing voor de SGGZ, dat u het vermoeden hebt van een DSM-geclassificeerde stoornis (en welke), uw functie en AGB-code en uw handtekening.

U kunt de verwijsbrief aan de patiënt meegeven (waarna deze zich telefonisch of per mail kan aanmelden) of versturen via zorgmail. Eerst vindt een telefonisch screeningsgesprek plaats. U ontvangt bericht over de uitkomst hiervan.
Na de intakefase krijgt u een brief met de uitkomst en het behandelplan. Ook aan het eind van de behandeling en minimaal eens per jaar, wordt u geïnformeerd.

De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Zie het kopje ‘vergoedingen’ op deze site. Wilt u uw patiënt hier bij de verwijzing op wijzen?